ولایتی : فرانسه، پناهگاه تروریست هاست

ولایتی : فرانسه، پناهگاه تروریست هاست
مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری تعویق سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران را در چارچوب استقبال نکردن افکار عمومی ایران از این سفر ارزیابی کرد و گفت: فرانسه، پناهگاه تروریست هاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، دکتر ولایتی در حاشیه برگزاری همایش انقلاب اسلامی، تحولات منطقه و چشم انداز آینده، در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص علت تعویق سفر لودرین، وزیر خارجه فرانسه به ایران گفت: شاید آنها از اینکه به منافقین با سابقه 17 هزار ترور مردم ایران، پناه داده اند خجالت کشیده باشند!
ولایتی تصریح کرد: آنها علی رغم شعارهایی که می دهند به ضد انقلاب اسلامی ایران و تروریست ها پناه داده اند و با آنها مساعدت هم می کنند به ویژه در چنین شرایطی که با تحریک بیگانگان بعضی افراد نفوذی بی وطن به کشور نفوذ کرده و پرچم کشور را به آتش زدند.
وزیر اسبق امور خارجه افزود: دفاع از حامیان این گونه افراد نشانه دوستی نیست!ولایتی خاطرنشان کرد: رفت و آمد باید بین کشورهایی باشد که با هم روابط دوستانه دارند.وی از اعتراض جدی آقای روحانی به رئیس جمهور فرانسه در این خصوص سخن گفت و افزود: با توجه به این موضوع، اگر …

ولایتی : فرانسه، پناهگاه تروریست هاست

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری تعویق سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران را در چارچوب استقبال نکردن افکار عمومی ایران از این سفر ارزیابی کرد و گفت: فرانسه، پناهگاه تروریست هاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قم، دکتر ولایتی در حاشیه برگزاری همایش انقلاب اسلامی، تحولات منطقه و چشم انداز آینده، در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص علت تعویق سفر لودرین، وزیر خارجه فرانسه به ایران گفت: شاید آنها از اینکه به منافقین با سابقه 17 هزار ترور مردم ایران، پناه داده اند خجالت کشیده باشند!
ولایتی تصریح کرد: آنها علی رغم شعارهایی که می دهند به ضد انقلاب اسلامی ایران و تروریست ها پناه داده اند و با آنها مساعدت هم می کنند به ویژه در چنین شرایطی که با تحریک بیگانگان بعضی افراد نفوذی بی وطن به کشور نفوذ کرده و پرچم کشور را به آتش زدند.
وزیر اسبق امور خارجه افزود: دفاع از حامیان این گونه افراد نشانه دوستی نیست!ولایتی خاطرنشان کرد: رفت و آمد باید بین کشورهایی باشد که با هم روابط دوستانه دارند.وی از اعتراض جدی آقای روحانی به رئیس جمهور فرانسه در این خصوص سخن گفت و افزود: با توجه به این موضوع، اگر …
ولایتی : فرانسه، پناهگاه تروریست هاست