طرح موفق (همیار موزه) در موزه هنرهای زیبای سعدآباد برگزار شد

طرح موفق (همیار موزه) در موزه هنرهای زیبای سعدآباد برگزار شد
در طرحی نو و همزمان با آغاز سال 1395 موزه هنرهای زیبا در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد جهت استقبال از بازدیدکنندگان نوروزی اقدام به اعطای نشان با آرم میراث فرهنگی به کودکانی که همراه با والدین خود از این موزه بازدید می نمودند نمود .
به گزارش روابط عمومی مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد این کودکان به محض ورود خود به موزه این نشان را دریافت می نمایند و به عنوان همیار موزه ، مسئول تذکر دادن به سایر بازدیدکندگان می شوند تا در رعایت قوانین ومقررات وحفظ آثار وحریم آنها کوشا بوده وجهت حفظ نظم با موزه همکاری …

طرح موفق (همیار موزه) در موزه هنرهای زیبای سعدآباد برگزار شد

در طرحی نو و همزمان با آغاز سال 1395 موزه هنرهای زیبا در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد جهت استقبال از بازدیدکنندگان نوروزی اقدام به اعطای نشان با آرم میراث فرهنگی به کودکانی که همراه با والدین خود از این موزه بازدید می نمودند نمود .
به گزارش روابط عمومی مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد این کودکان به محض ورود خود به موزه این نشان را دریافت می نمایند و به عنوان همیار موزه ، مسئول تذکر دادن به سایر بازدیدکندگان می شوند تا در رعایت قوانین ومقررات وحفظ آثار وحریم آنها کوشا بوده وجهت حفظ نظم با موزه همکاری …
طرح موفق (همیار موزه) در موزه هنرهای زیبای سعدآباد برگزار شد

دانلود موزیک

تکست آهنگ