«هم نوازان سایه» به نیاوران می آیند

«هم نوازان سایه» به نیاوران می آیند
گروه موسیقی «هم نوازان سایه»، به سرپرستی محمدامین اکبرپور، آهنگ هایی از استادان مهرتاش، درویش خان و امیرجاهد را با صدای علیرضا حاجی طلب در فرهنگسرای نیاوران اجرا می کند.
به گزارش موسیقی ایرانی به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران ، گروه «هم نوازان سایه» به سرپرستی محمدامین اکبرپور و به خوانندگی علیرضا حاجی طلب ، ۱۹ آذر ماه با بازنوازی شماری از آثار استادان موسیقی ایران روی صحنه فرهنگسرای نیاوران می رود.
محمدامین اکبرپور، سرپرست گروه موسیقی سنتی «هم نوازان سایه» درباره اجرای پیش روی ای …

«هم نوازان سایه» به نیاوران می آیند

گروه موسیقی «هم نوازان سایه»، به سرپرستی محمدامین اکبرپور، آهنگ هایی از استادان مهرتاش، درویش خان و امیرجاهد را با صدای علیرضا حاجی طلب در فرهنگسرای نیاوران اجرا می کند.
به گزارش موسیقی ایرانی به نقل از روابط عمومی بنیاد آفرینش های هنری نیاوران ، گروه «هم نوازان سایه» به سرپرستی محمدامین اکبرپور و به خوانندگی علیرضا حاجی طلب ، ۱۹ آذر ماه با بازنوازی شماری از آثار استادان موسیقی ایران روی صحنه فرهنگسرای نیاوران می رود.
محمدامین اکبرپور، سرپرست گروه موسیقی سنتی «هم نوازان سایه» درباره اجرای پیش روی ای …
«هم نوازان سایه» به نیاوران می آیند