آخوندی : افزایش گرایش به سفرهای هوایی وضرورت توجه به هوانوردی

آخوندی : افزایش گرایش به سفرهای هوایی وضرورت توجه به هوانوردی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس آخوندی از جابجایی بیش از20 میلیون مسافر با سیستم حمل و نقل عمومی در نوروز خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروزی سال جدید شاهد سفرهایی ایمنتر و کاهش تلفات نسبت به سالهای گذشته بودیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت : تاکنون حمل و نقل ما در بخش دریایی بیشتر در حوزه بار بوده و توجه کمتری به آن در بخش حمل مسافر شده است که این موضوع باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی اعلام کرد: مسافرت های نوروزی با توجه به حجم …

آخوندی : افزایش گرایش به سفرهای هوایی وضرورت توجه به هوانوردی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عباس آخوندی از جابجایی بیش از20 میلیون مسافر با سیستم حمل و نقل عمومی در نوروز خبر داد و گفت: در تعطیلات نوروزی سال جدید شاهد سفرهایی ایمنتر و کاهش تلفات نسبت به سالهای گذشته بودیم. 

وزیر راه و شهرسازی گفت : تاکنون حمل و نقل ما در بخش دریایی بیشتر در حوزه بار بوده و توجه کمتری به آن در بخش حمل مسافر شده است که این موضوع باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

بنابر گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی اعلام کرد: مسافرت های نوروزی با توجه به حجم …
آخوندی : افزایش گرایش به سفرهای هوایی وضرورت توجه به هوانوردی

فروش بک لینک