شب شعر «هوای تازه» برگزار شد

شب های شعر هوای تازه که به همت شبکه سازمان های مردم نهاد محیط زیست استان تهران و جمعی از فعالان و حامیان فرهنگ و هنر و محیط زیست برگزار شد.
به گزارش گروه فرهنگی آنا، شب شعر «هوای تازه» در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 29 و 30 دی ماه 1394 در ساختمان سازمان های مردم نهاد برگزار شد آغاز مسیری تازه است در جهت فرهنگ سازی عمومی نسبت به توسعه پایدار و محیط زیست.
گل خانم باقری نیا مدیر انجمن دنیای سالم بر این اعتقاد است که برپایی این فعالیت چند منظوره فرهنگی می تواند از یک سو پیوندی میان هنرمندان و فعالان محیط …

دانلود فیلم

خبر فرهنگیان