قهرمان‌ بازی «هیو جکمن» در دنیای واقعی

قهرمان‌ بازی «هیو جکمن» در دنیای واقعی

بازیگر «مردان ایکس» شنبه در ساحل سیدنی اسکار پسر نوجوان خود را از جریان شکافنده دریا بیرون کشید.جریان شکافنده یا جریان‌ مرگبار به جریان‌هایی از آب گفته می‌شود که از ساحل به سوی دریا حرکت می‌کنند. این جریان یکی از مهمترین عوامل در غرق شدن انسان‌ در دریا است به طوری که بیشتر عملیات‌ کمکی نجات غریق‌ها مربوط به همین پدیده است.شبکه 9 استرالیا ویدئویی از این حادثه منتشر کرده که در آن جکمن پیش از نجات دادن پسر 15 سالۀ خود شناگر دیگری را به ساحل می‌رساند.این بازیگر علاوه بر این دیگر شناگران حاضر در دریا را نیز به سمت ساحل هدایت می‌کند. یکی از شاهدان حاضر در محل به سیدنی ساندی تلگراف گفت : «وضعیت امواج به سرعت تغییر می‌کرد اما جکمن همچنان خونسرد مانده بود.» بنا بر اعلام شبکه 9 جکمن پس از این حادثه به شدت شوکه شده بود، بنابراین قادر به مصاحبه و گفت‌وگو درباره این موضوع نبود. پس از این حادثه ساحل برای مدت کوتاهی بسته شد. جکمن به تازگی از تور جهانی برای تبلیغ فیلم جدید خود «ادی عقاب» بازگشته است.

قهرمان‌ بازی «هیو جکمن» در دنیای واقعی

بازیگر «مردان ایکس» شنبه در ساحل سیدنی اسکار پسر نوجوان خود را از جریان شکافنده دریا بیرون کشید.جریان شکافنده یا جریان‌ مرگبار به جریان‌هایی از آب گفته می‌شود که از ساحل به سوی دریا حرکت می‌کنند. این جریان یکی از مهمترین عوامل در غرق شدن انسان‌ در دریا است به طوری که بیشتر عملیات‌ کمکی نجات غریق‌ها مربوط به همین پدیده است.شبکه 9 استرالیا ویدئویی از این حادثه منتشر کرده که در آن جکمن پیش از نجات دادن پسر 15 سالۀ خود شناگر دیگری را به ساحل می‌رساند.این بازیگر علاوه بر این دیگر شناگران حاضر در دریا را نیز به سمت ساحل هدایت می‌کند. یکی از شاهدان حاضر در محل به سیدنی ساندی تلگراف گفت : «وضعیت امواج به سرعت تغییر می‌کرد اما جکمن همچنان خونسرد مانده بود.» بنا بر اعلام شبکه 9 جکمن پس از این حادثه به شدت شوکه شده بود، بنابراین قادر به مصاحبه و گفت‌وگو درباره این موضوع نبود. پس از این حادثه ساحل برای مدت کوتاهی بسته شد. جکمن به تازگی از تور جهانی برای تبلیغ فیلم جدید خود «ادی عقاب» بازگشته است.

قهرمان‌ بازی «هیو جکمن» در دنیای واقعی

مرجع سلامتی

ابزار رسانه