رسوایی «واترگیت» به روایت جورج کلونی

رسوایی «واترگیت» به روایت جورج کلونی
ماجرای واترگیت به صورت یک مجموعه تلویزیونی درمی آید. این مجموعه با نام مختصر «واترگیت» جلوی دوربین می رود و جورج کلونی، تهیه کننده اصلی آن است.
همان طور که از نام مجموعه برمی آید، خط اصلی آن اختصاص به رسوایی واترگیت در اوایل دهه 70 میلادی دارد. این ماجرای پرسروصدا، در ارتباط با رقابت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است و موضوع شنود غیرقانونی مکالمات اعضای حزب دموکرات توسط حزب جمهوریخواه را به تصویر می کشد.
این ماجرا توسط دو خبرنگار سمج روزنامه واشنگتن پست کشف و افشا شد. این دو، اخبار مربوط به این ماجرای جنجالی را از فرد ناشناسی می گرفتند که تا همین چند سال قبل، هویت او مخفی بود. هویت این فرد، تنها پس از مرگ او فاش شد. فاش شدن ماجرای واترگیت باعث بی آبرویی حزب جمهوریخواه در سطح عمومی و استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت شد.
حالا چهار دهه پس از آن ماجرای جنجالی و رسوایی برانگیز، جورج کلونی قصد دارد این داستان را دوباره تعریف کند. درام سیاسی و پرتنش تلویزیونی کلونی در هشت اپیزود 45 دقیقه ای تولید خواهد شد. سازندگان مجموعه از آن به عنوان مینی سریز اسم می برند. شبکه نتفلیکس هم در تولی …

رسوایی «واترگیت» به روایت جورج کلونی

ماجرای واترگیت به صورت یک مجموعه تلویزیونی درمی آید. این مجموعه با نام مختصر «واترگیت» جلوی دوربین می رود و جورج کلونی، تهیه کننده اصلی آن است.
همان طور که از نام مجموعه برمی آید، خط اصلی آن اختصاص به رسوایی واترگیت در اوایل دهه 70 میلادی دارد. این ماجرای پرسروصدا، در ارتباط با رقابت دو حزب جمهوریخواه و دموکرات است و موضوع شنود غیرقانونی مکالمات اعضای حزب دموکرات توسط حزب جمهوریخواه را به تصویر می کشد.
این ماجرا توسط دو خبرنگار سمج روزنامه واشنگتن پست کشف و افشا شد. این دو، اخبار مربوط به این ماجرای جنجالی را از فرد ناشناسی می گرفتند که تا همین چند سال قبل، هویت او مخفی بود. هویت این فرد، تنها پس از مرگ او فاش شد. فاش شدن ماجرای واترگیت باعث بی آبرویی حزب جمهوریخواه در سطح عمومی و استعفای ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت شد.
حالا چهار دهه پس از آن ماجرای جنجالی و رسوایی برانگیز، جورج کلونی قصد دارد این داستان را دوباره تعریف کند. درام سیاسی و پرتنش تلویزیونی کلونی در هشت اپیزود 45 دقیقه ای تولید خواهد شد. سازندگان مجموعه از آن به عنوان مینی سریز اسم می برند. شبکه نتفلیکس هم در تولی …
رسوایی «واترگیت» به روایت جورج کلونی