قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»

قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»
اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان قطعی است اما تقریبا دیگر تردیدی وجود ندارد که قصه ولیعهد دزدی ساخته و پرداخته ساواک شاه بوده و بیشتر این احتمال که بگویند «گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدنِ آن پشّه عیان در نظر ماست…» و حد اکثر این که ایده یک نفر بوده نه این که واقعا به اجرا و عملیات رسیده باشند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «۲۹ بهمن هر سال یادآور اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و روزنامه نگار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی در میدان تیر چیتگر است. گلسرخی البته تنها نبود و به جز او کرامت الله دانشیان نیز به جوخۀ آتش سپرده شد. دانشیان ۲۷ ساله هم شاعر بود.
تنها ۵ سال بعد اما تصویر خسرو گلسرخی در برخی تظاهرات انقلاب ۵۷ در دست دوستداران او بود و همکاران او در کیهان هم بُغض ۵ ساله خود را با انتشار این تصاویر شکستند.
شامگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ و یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی حسینی – مجری تلویزیون که به گرایش های مارکسیستی شهرت داشت – بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و متنی احساسی را درباره گلسرخی خواند و از بینندگان دعوت کرد جلسۀ محاکمۀ او را به مناسبت پنجمین سالگر …

قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»

اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان قطعی است اما تقریبا دیگر تردیدی وجود ندارد که قصه ولیعهد دزدی ساخته و پرداخته ساواک شاه بوده و بیشتر این احتمال که بگویند «گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدنِ آن پشّه عیان در نظر ماست…» و حد اکثر این که ایده یک نفر بوده نه این که واقعا به اجرا و عملیات رسیده باشند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «۲۹ بهمن هر سال یادآور اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و روزنامه نگار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی در میدان تیر چیتگر است. گلسرخی البته تنها نبود و به جز او کرامت الله دانشیان نیز به جوخۀ آتش سپرده شد. دانشیان ۲۷ ساله هم شاعر بود.
تنها ۵ سال بعد اما تصویر خسرو گلسرخی در برخی تظاهرات انقلاب ۵۷ در دست دوستداران او بود و همکاران او در کیهان هم بُغض ۵ ساله خود را با انتشار این تصاویر شکستند.
شامگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ و یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی حسینی – مجری تلویزیون که به گرایش های مارکسیستی شهرت داشت – بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و متنی احساسی را درباره گلسرخی خواند و از بینندگان دعوت کرد جلسۀ محاکمۀ او را به مناسبت پنجمین سالگر …
قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»