دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان

دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان
نخست وزیر لبنان با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد.

دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان

نخست وزیر لبنان با ولیعهد عربستان سعودی در ریاض دیدار کرد.
دیدار سعدالحریری با ولیعهد عربستان

قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»

قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»
اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان قطعی است اما تقریبا دیگر تردیدی وجود ندارد که قصه ولیعهد دزدی ساخته و پرداخته ساواک شاه بوده و بیشتر این احتمال که بگویند «گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدنِ آن پشّه عیان در نظر ماست…» و حد اکثر این که ایده یک نفر بوده نه این که واقعا به اجرا و عملیات رسیده باشند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «۲۹ بهمن هر سال یادآور اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و روزنامه نگار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی در میدان تیر چیتگر است. گلسرخی البته تنها نبود و به جز او کرامت الله دانشیان نیز به جوخۀ آتش سپرده شد. دانشیان ۲۷ ساله هم شاعر بود.
تنها ۵ سال بعد اما تصویر خسرو گلسرخی در برخی تظاهرات انقلاب ۵۷ در دست دوستداران او بود و همکاران او در کیهان هم بُغض ۵ ساله خود را با انتشار این تصاویر شکستند.
شامگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ و یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی حسینی – مجری تلویزیون که به گرایش های مارکسیستی شهرت داشت – بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و متنی احساسی را درباره گلسرخی خواند و از بینندگان دعوت کرد جلسۀ محاکمۀ او را به مناسبت پنجمین سالگر …

قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»

اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان قطعی است اما تقریبا دیگر تردیدی وجود ندارد که قصه ولیعهد دزدی ساخته و پرداخته ساواک شاه بوده و بیشتر این احتمال که بگویند «گر بر سر خاشاک یکی پشّه بجنبد/ جنبیدنِ آن پشّه عیان در نظر ماست…» و حد اکثر این که ایده یک نفر بوده نه این که واقعا به اجرا و عملیات رسیده باشند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: «۲۹ بهمن هر سال یادآور اعدام خسرو گلسرخی، شاعر و روزنامه نگار در سال ۱۳۵۲ خورشیدی در میدان تیر چیتگر است. گلسرخی البته تنها نبود و به جز او کرامت الله دانشیان نیز به جوخۀ آتش سپرده شد. دانشیان ۲۷ ساله هم شاعر بود.
تنها ۵ سال بعد اما تصویر خسرو گلسرخی در برخی تظاهرات انقلاب ۵۷ در دست دوستداران او بود و همکاران او در کیهان هم بُغض ۵ ساله خود را با انتشار این تصاویر شکستند.
شامگاه ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ و یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، علی حسینی – مجری تلویزیون که به گرایش های مارکسیستی شهرت داشت – بر صفحۀ تلویزیون ظاهر شد و متنی احساسی را درباره گلسرخی خواند و از بینندگان دعوت کرد جلسۀ محاکمۀ او را به مناسبت پنجمین سالگر …
قربانیان سناریوی «ولیعهد دزدی»