پخش کلاه قرمزی از شبکه دوم قطعی شد

پخش کلاه قرمزی از شبکه دوم قطعی شد
فصل جدید مجموعه عروسکی “کلاه قرمزی” قرار است هر شب ساعت ۲۰ حدود یک ساعت از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.

پخش کلاه قرمزی از شبکه دوم قطعی شد

فصل جدید مجموعه عروسکی “کلاه قرمزی” قرار است هر شب ساعت ۲۰ حدود یک ساعت از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.
پخش کلاه قرمزی از شبکه دوم قطعی شد

پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) از رادیو

پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) از رادیو
همزمان با سالروز شهادت جانسوز هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، شبکه های سراسری رادیو به پخش همزمان صلوات خاصه آن امام بزرگوار اقدام می کنند. به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، شبکه های سراسری رادیو همزمان با سالروز شهادت جانسوز هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) شب شهادت امام رضا (ع) ساعت 20 و ساعت 8 صبح روز یکشنبه 28 آبان مصادف با 30 صفر که روز شهادت امام هشتم (ع) است، به پخش صلوات خاصه آن امام بزرگوار اقدام می کنند.

پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) از رادیو

همزمان با سالروز شهادت جانسوز هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، شبکه های سراسری رادیو به پخش همزمان صلوات خاصه آن امام بزرگوار اقدام می کنند. به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، شبکه های سراسری رادیو همزمان با سالروز شهادت جانسوز هشتمین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت، ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) شب شهادت امام رضا (ع) ساعت 20 و ساعت 8 صبح روز یکشنبه 28 آبان مصادف با 30 صفر که روز شهادت امام هشتم (ع) است، به پخش صلوات خاصه آن امام بزرگوار اقدام می کنند.
پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) از رادیو