2 نمایشنامه آرشیوی از «پیتر اوتول» کشف شد

2 نمایشنامه آرشیوی از «پیتر اوتول» کشف شد
نویسنده زندگینامه یکی از افسانه های بازیگری می گوید پیتر اوتول آن مردی نبود که می خواست به بقیه نشان دهد و پیش از درگذشتش در سال ۲۰۱۳ در حال نوشتن دو نمایشنامه بود.
به گزارش گاردین، پیتر اوتول بازیگر بزرگ سینمای بریتانیا پیش از درگذشتش در سال ۲۰۱۳ در ۸۱سالگی مشغول نوشتن دو فیلمنامه بود. در حالی که الکساندر لارمن برای نوشتن بیوگرافی این بازیگر نامدار مشغول تحقیق بود، به این دو نمایشنامه برخورد.
او می گوید مطالبی که در ده ها جعبه از آرشیو شخصی اوتول دریافت کرده و دانشگاه تگزاس در شهر آستین آنها را در اختیار دارد، آرشیو عظیمی است از نامه ها، کاغذها، مجله ها و… که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، اما او توانسته محتویات آن را ببیند. این نویسنده پس از مصاحبه هایی که با دوستان اوتول انجام داد و بررسی آرشیو او به این نتیجه رسید که تصویری که از او به عنوان فردی وابسته به الکل طی سال ها ارائه شده درست نبوده و او خود دوست داشت این شایعات را درست کند. پیتر اوتول نامزد هشت جایزه اسکار و دریافت کننده یک اسکار افتخاری، ماه دسامبر ۲۰۱۳ درگذشت. بیوگرافی پیتر اوتول با عنوان «تو که هستی؟ زندگی پیتر …

2 نمایشنامه آرشیوی از «پیتر اوتول» کشف شد

نویسنده زندگینامه یکی از افسانه های بازیگری می گوید پیتر اوتول آن مردی نبود که می خواست به بقیه نشان دهد و پیش از درگذشتش در سال ۲۰۱۳ در حال نوشتن دو نمایشنامه بود.
به گزارش گاردین، پیتر اوتول بازیگر بزرگ سینمای بریتانیا پیش از درگذشتش در سال ۲۰۱۳ در ۸۱سالگی مشغول نوشتن دو فیلمنامه بود. در حالی که الکساندر لارمن برای نوشتن بیوگرافی این بازیگر نامدار مشغول تحقیق بود، به این دو نمایشنامه برخورد.
او می گوید مطالبی که در ده ها جعبه از آرشیو شخصی اوتول دریافت کرده و دانشگاه تگزاس در شهر آستین آنها را در اختیار دارد، آرشیو عظیمی است از نامه ها، کاغذها، مجله ها و… که هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، اما او توانسته محتویات آن را ببیند. این نویسنده پس از مصاحبه هایی که با دوستان اوتول انجام داد و بررسی آرشیو او به این نتیجه رسید که تصویری که از او به عنوان فردی وابسته به الکل طی سال ها ارائه شده درست نبوده و او خود دوست داشت این شایعات را درست کند. پیتر اوتول نامزد هشت جایزه اسکار و دریافت کننده یک اسکار افتخاری، ماه دسامبر ۲۰۱۳ درگذشت. بیوگرافی پیتر اوتول با عنوان «تو که هستی؟ زندگی پیتر …
2 نمایشنامه آرشیوی از «پیتر اوتول» کشف شد