فیلم «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد

فیلم «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد
کرمان آنلاین – استاندار کرمان گفت: فیلم ساخته شده توسط هنرمند کرمانی با عنوان «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد.
استاندار کرمان گفت: فیلم ساخته شده توسط هنرمند کرمانی با عنوان «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در آئین اکران عمومی فیلم «پیروزی بر خورشید» افزود: سبک توسعه در قلعه گنج که محور ساخت این فیلم است، سبک جدیدی از توسعه را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه در ابتدا ایده «شهر نمونه اقتصاد مقاومتی» را با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان گذاشتم و مورد تایید ایشان قرار گرفت، اظهار کرد: در دنیا شرکت هایی هستند که اندازه چند کشور درآمد دارند و با توجه به این موضوع مدیریت توسعه را به بخش غیر دولتی واگذار کردیم و در این رابطه توسعه اقتصادی به تنهایی مد نظر نبوده و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و …. به صورت همزمان مد نظر بوده است.
استاندار کرمان ادامه داد: انتخاب قلعه گنج به دلایل مختلفی از جمله توسعه وحدت انجام شد زیرا معتقدیم وحدت با جهل و فقر محقق نمی شود .
وی خاطرنشان …

فیلم «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد

کرمان آنلاین – استاندار کرمان گفت: فیلم ساخته شده توسط هنرمند کرمانی با عنوان «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد.
استاندار کرمان گفت: فیلم ساخته شده توسط هنرمند کرمانی با عنوان «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی در آئین اکران عمومی فیلم «پیروزی بر خورشید» افزود: سبک توسعه در قلعه گنج که محور ساخت این فیلم است، سبک جدیدی از توسعه را نشان می دهد.
وی با تاکید بر اینکه در ابتدا ایده «شهر نمونه اقتصاد مقاومتی» را با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در میان گذاشتم و مورد تایید ایشان قرار گرفت، اظهار کرد: در دنیا شرکت هایی هستند که اندازه چند کشور درآمد دارند و با توجه به این موضوع مدیریت توسعه را به بخش غیر دولتی واگذار کردیم و در این رابطه توسعه اقتصادی به تنهایی مد نظر نبوده و توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و …. به صورت همزمان مد نظر بوده است.
استاندار کرمان ادامه داد: انتخاب قلعه گنج به دلایل مختلفی از جمله توسعه وحدت انجام شد زیرا معتقدیم وحدت با جهل و فقر محقق نمی شود .
وی خاطرنشان …
فیلم «پیروزی بر خورشید» هنر مسئولانه و متعهدانه را محقق کرد