همه مشکلات تراکتورسازی برای ادامه لیگ/ چاقوی حاتمی در قلب گل محمدی !

همه مشکلات تراکتورسازی برای ادامه لیگ/ چاقوی حاتمی در قلب گل محمدی !
مشکلات یحیی گل‌محمدی در تراکتورسازی تمامی ندارد؛ بعد از محرومیت فیفا، حالا مصدومیت بازیکنان کلیدی و البته محرومیت فرزاد حاتمی نیز کار را برای تراکتورسازی و سرمربی‌اش سخت کرده است.

همه مشکلات تراکتورسازی برای ادامه لیگ/ چاقوی حاتمی در قلب گل محمدی !

مشکلات یحیی گل‌محمدی در تراکتورسازی تمامی ندارد؛ بعد از محرومیت فیفا، حالا مصدومیت بازیکنان کلیدی و البته محرومیت فرزاد حاتمی نیز کار را برای تراکتورسازی و سرمربی‌اش سخت کرده است.
همه مشکلات تراکتورسازی برای ادامه لیگ/ چاقوی حاتمی در قلب گل محمدی !