فیلم «چهارراه استانبول»؛ یک درام به یاد تلخی های پلاسکو

فیلم «چهارراه استانبول»؛ یک درام به یاد تلخی های پلاسکو
چهارراه استانبول فیلمی است به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی؛ فیلمسازی که در سال های اخیر با ساخت فیلم هایی چون بعدازظهر سگی سگی، ضد گلوله، خط ویژه، عصر یخبندان و بارکد نوع خاصی از سینما را پی گرفته؛ که آن را می توان نزدیک ترین سینما به جریان غالب سینمای دنیا دانست.

فیلم «چهارراه استانبول»؛ یک درام به یاد تلخی های پلاسکو

چهارراه استانبول فیلمی است به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی مصطفی کیایی؛ فیلمسازی که در سال های اخیر با ساخت فیلم هایی چون بعدازظهر سگی سگی، ضد گلوله، خط ویژه، عصر یخبندان و بارکد نوع خاصی از سینما را پی گرفته؛ که آن را می توان نزدیک ترین سینما به جریان غالب سینمای دنیا دانست.
فیلم «چهارراه استانبول»؛ یک درام به یاد تلخی های پلاسکو