پرسپولیس:کل طلب «ژوزه» را امروز پرداختیم

پرسپولیس:کل طلب «ژوزه» را امروز پرداختیم
با اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، مطالبات «مانوئل ژوزه» سرمربی پیشین این باشگاه به طور کامل پرداخت شده است.
به گزارش تابناک ورزشی، طبق حکم دادگاه بین المللی ورزش، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به مانوئل ژوزه سرمربی پیشین این باشگاه شده بود.
باشگاه پرسپولیس با استفاده از بودجه فصل جاری و کمک های مردمی هواداران خود، بدهی سنگین به مانوئل ژوزه را ظرف مدت سه روز، به حساب وکیل قانونی اش واریز کند تا مانع از محکومیت سنگین تر از سوی دادگاه بین المللی ورزش (CAS) شود. مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن تأیید این خبر گفت: کارهای مربوط به این بدهی انجام شده و منتظریم تا تأییدیه دادگاه بین المللی ورزش را بگیریم. بعد از آن جزئیات مربوط به این پرونده را در اختیار هواداران قرار می دهیم.

پرسپولیس:کل طلب «ژوزه» را امروز پرداختیم

با اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، مطالبات «مانوئل ژوزه» سرمربی پیشین این باشگاه به طور کامل پرداخت شده است.
به گزارش تابناک ورزشی، طبق حکم دادگاه بین المللی ورزش، باشگاه پرسپولیس محکوم به پرداخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو به مانوئل ژوزه سرمربی پیشین این باشگاه شده بود.
باشگاه پرسپولیس با استفاده از بودجه فصل جاری و کمک های مردمی هواداران خود، بدهی سنگین به مانوئل ژوزه را ظرف مدت سه روز، به حساب وکیل قانونی اش واریز کند تا مانع از محکومیت سنگین تر از سوی دادگاه بین المللی ورزش (CAS) شود. مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن تأیید این خبر گفت: کارهای مربوط به این بدهی انجام شده و منتظریم تا تأییدیه دادگاه بین المللی ورزش را بگیریم. بعد از آن جزئیات مربوط به این پرونده را در اختیار هواداران قرار می دهیم.
پرسپولیس:کل طلب «ژوزه» را امروز پرداختیم