فراخوان جشنواره منطقه ای «ژیار» منتشر شد

فراخوان جشنواره منطقه ای «ژیار» منتشر شد
دهمین جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» از پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دهمین جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» از پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت ماه ۹۷ با شرکت استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان و همدان در شهر سنندج برگزار می شود.
این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ و هنر منطقه، ایجاد بستری تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های گردشگری، بازسازی و تقویت سینمای کوتاه و همچنین معرفی و شناسایی و کشف استعدادهای جوان در منطقه در سه بخش فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه برگزار می شود.
 بخش فیلم این رویداد شامل ۲ بخش مسابقه و جنبی است و حداکثر زمان فیلم ها در بخش مسابقه برای آثار داستانی، پویانمایی و تجربی ۲۵ دقیقه و برای آثار مستند ۴۰ دقیقه اعلام شده است.
بخش فیلمنامه به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت فرهنگ بومی به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در ۲ بخش آزاد و اقتباسی (اقتباس ادبی از متون کهن یا معاصر ایرانی) برگزار …

فراخوان جشنواره منطقه ای «ژیار» منتشر شد

دهمین جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» از پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می شود.

به گزارش امتداد نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، دهمین جشنواره منطقه ای فرهنگ بومی فیلم و عکس «ژیار» از پانزدهم تا هفدهم اردیبهشت ماه ۹۷ با شرکت استان های کرمانشاه، ایلام، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، کردستان و همدان در شهر سنندج برگزار می شود.
این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ و هنر منطقه، ایجاد بستری تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های گردشگری، بازسازی و تقویت سینمای کوتاه و همچنین معرفی و شناسایی و کشف استعدادهای جوان در منطقه در سه بخش فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه برگزار می شود.
 بخش فیلم این رویداد شامل ۲ بخش مسابقه و جنبی است و حداکثر زمان فیلم ها در بخش مسابقه برای آثار داستانی، پویانمایی و تجربی ۲۵ دقیقه و برای آثار مستند ۴۰ دقیقه اعلام شده است.
بخش فیلمنامه به منظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلمنامه نویسی و با توجه به اهمیت فرهنگ بومی به عنوان زیر ساخت تولید فیلم در ۲ بخش آزاد و اقتباسی (اقتباس ادبی از متون کهن یا معاصر ایرانی) برگزار …
فراخوان جشنواره منطقه ای «ژیار» منتشر شد