تسهیل در ارائه وام طرح «کارا» به واحدهای فناور و دانش بنیان گیلان

تسهیل در ارائه وام طرح «کارا» به واحدهای فناور و دانش بنیان گیلان
رشت – علیرضا قمی/ ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری گیلان می تواند برای تولید ثروت از فناوری و دانش در روند اجرای طرح «کارا» تأثیرگذار باشد. «مجید متقی طلب» رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان در گفت و گو با «ایران» افزود: با توجه به اینکه بخشی از بودجه تعریف شده طرح کارا تأمین اعتبار شده و بانک های عامل آماده ارائه تسهیلات هستند، باید شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان در حداقل زمان طرح های خود را در سامانه کارا ثبت کنند تا هرچه زودتر به فاز اجرا ورود کنند. شرکت های فناور و دانش بنیانی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، می توانند با توجه به اقلیم استان و نگاه به ارزش افزوده در این مقوله ورود کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت های فناور و دانش بنیان بعد از عبور از فیلترهای مختلف و تأیید طرح و پلن اقتصادی پیشنهادی توسط داوران، جذب پارک شده اند عملاً می توانند با ارائه طرح های خود در سامانه کارا در بخش طرح توسعه، احداث و سرمایه در گردش در حداقل زمان بودجه مورد تأیید را دریافت و فعالیت خود را گسترش دهند. شرکت های تحت پوشش باید در زمان ثبت نام در سامانه کارا، …

تسهیل در ارائه وام طرح «کارا» به واحدهای فناور و دانش بنیان گیلان

رشت – علیرضا قمی/ ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری گیلان می تواند برای تولید ثروت از فناوری و دانش در روند اجرای طرح «کارا» تأثیرگذار باشد. «مجید متقی طلب» رئیس پارک علم و فناوری استان گیلان در گفت و گو با «ایران» افزود: با توجه به اینکه بخشی از بودجه تعریف شده طرح کارا تأمین اعتبار شده و بانک های عامل آماده ارائه تسهیلات هستند، باید شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان در حداقل زمان طرح های خود را در سامانه کارا ثبت کنند تا هرچه زودتر به فاز اجرا ورود کنند. شرکت های فناور و دانش بنیانی که در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند، می توانند با توجه به اقلیم استان و نگاه به ارزش افزوده در این مقوله ورود کنند.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شرکت های فناور و دانش بنیان بعد از عبور از فیلترهای مختلف و تأیید طرح و پلن اقتصادی پیشنهادی توسط داوران، جذب پارک شده اند عملاً می توانند با ارائه طرح های خود در سامانه کارا در بخش طرح توسعه، احداث و سرمایه در گردش در حداقل زمان بودجه مورد تأیید را دریافت و فعالیت خود را گسترش دهند. شرکت های تحت پوشش باید در زمان ثبت نام در سامانه کارا، …
تسهیل در ارائه وام طرح «کارا» به واحدهای فناور و دانش بنیان گیلان