کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است
یک کارشناس برجسته مسائل سیاسی در اروپا مخالفت خود با توسعه برنامه هسته ای عربستان با کمک آمریکا را ابراز و تأکید کرد که هرگونه اشاعه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است.

کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

یک کارشناس برجسته مسائل سیاسی در اروپا مخالفت خود با توسعه برنامه هسته ای عربستان با کمک آمریکا را ابراز و تأکید کرد که هرگونه اشاعه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است.
کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

کارشناس مسائل جهان اسلام: انتقال سفارت آمریکا به قدس، سرپوش سیاسی ترامپ بر ایراداتش است

کارشناس مسائل جهان اسلام: انتقال سفارت آمریکا به قدس، سرپوش سیاسی ترامپ بر ایراداتش است
خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه(۱۵ آذر ماه) در اقدامی جنجالی ترامپ رسما انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را اعلام کرد، ولی این انتقال را به شش ماه دیگر موکول کرد.
دونالد ترامپ در این اقدام نسنجیده انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را با وجود مخالفت گسترده کشورها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و گروه های فلسطینی امضا کرد.
این اقدام رئیس جمهور آمریکا که بیانگر به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود، خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و مقامات و سیاستمداران کشورهای مختلف، افکار عمومی و جریان های سیاسی واکنش های تندی به این موضوع نشان دادند.
ایکنا برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع گفت و گویی را با علی اکبر ضیایی، کارشناس ارشد مسائل جهان اسلام، پژوهشگر مطالعات اسلامی و رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی انجام داد، ضیایی ابتدا اظهار کرد: انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به معنای رسمیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی و طرفداری یکجانبه از این رژیم است و همواره امام راحل و مقام معظم رهبری به این موضع خصمانه آمریکا علیه مردم مظلوم …

کارشناس مسائل جهان اسلام: انتقال سفارت آمریکا به قدس، سرپوش سیاسی ترامپ بر ایراداتش است

خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) نوشت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه(۱۵ آذر ماه) در اقدامی جنجالی ترامپ رسما انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را اعلام کرد، ولی این انتقال را به شش ماه دیگر موکول کرد.
دونالد ترامپ در این اقدام نسنجیده انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس را با وجود مخالفت گسترده کشورها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و گروه های فلسطینی امضا کرد.
این اقدام رئیس جمهور آمریکا که بیانگر به رسمیت شناخته شدن قدس به عنوان پایتخت اسرائیل بود، خشم مسلمانان جهان را برانگیخت و مقامات و سیاستمداران کشورهای مختلف، افکار عمومی و جریان های سیاسی واکنش های تندی به این موضوع نشان دادند.
ایکنا برای روشن تر شدن ابعاد این موضوع گفت و گویی را با علی اکبر ضیایی، کارشناس ارشد مسائل جهان اسلام، پژوهشگر مطالعات اسلامی و رایزن فرهنگی سابق ایران در مالزی انجام داد، ضیایی ابتدا اظهار کرد: انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس به معنای رسمیت بخشیدن به رژیم صهیونیستی و طرفداری یکجانبه از این رژیم است و همواره امام راحل و مقام معظم رهبری به این موضع خصمانه آمریکا علیه مردم مظلوم …
کارشناس مسائل جهان اسلام: انتقال سفارت آمریکا به قدس، سرپوش سیاسی ترامپ بر ایراداتش است