«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت
سرویس خارجی: تلویزیون کوبا اعلام کرد که فیدل کاسترو رهبر پیشین و بنیانگذار انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
تلویزیون کوبا به نقل از رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو، اعلام کرد که وی پس از سالها تحمل بیماری در گذشت.
رائول کاسترو در تلویزیون ملی این کشور با قرائت بیانیه ای گفت که طبق وصیت او، جنازه اش پس از مراسم تشییع سوزانده خواهد شد. راشا تودی اعلام کرد: در این بیانیه به علت دقیق مرگ فیدل کاسترو اشاره نشده است.
دولت کوبا ۹ روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه اعلام کرد: درگذش …

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت

سرویس خارجی: تلویزیون کوبا اعلام کرد که فیدل کاسترو رهبر پیشین و بنیانگذار انقلاب کوبا در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
تلویزیون کوبا به نقل از رائول کاسترو برادر فیدل کاسترو، اعلام کرد که وی پس از سالها تحمل بیماری در گذشت.
رائول کاسترو در تلویزیون ملی این کشور با قرائت بیانیه ای گفت که طبق وصیت او، جنازه اش پس از مراسم تشییع سوزانده خواهد شد. راشا تودی اعلام کرد: در این بیانیه به علت دقیق مرگ فیدل کاسترو اشاره نشده است.
دولت کوبا ۹ روز عزای عمومی اعلام کرد. خبرگزاری رویترز هم در این زمینه اعلام کرد: درگذش …
«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب ضد استعماری کوبا درگذشت