موزه «کتاب و میراث مستند ایران» امروز در کتابخانه ملی گشایش می یابد

موزه «کتاب و میراث مستند ایران» امروز شنبه 24 بهمن با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و جمعی از وزیران و چهره های فرهنگی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران افتتاح می شود.
به گزارش ایسنا، امین عارف نیا، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اعلام این خبر گفت: «در این موزه بخشی از نفایس خطی، کتاب های چاپ سنگی، اسناد تاریخی، تابلوهای نفیس، عکس های تاریخی و اسناد مرتبط با برخی مشاهیر فرهنگی معاصر برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار می گیرد.»
او با تأکید …

خبرگذاری اصفحان

خبرگذاری اصفحان