فیلم/ تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ»

فیلم/ تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ»
نمایش کودکانه «کدو قلقله پلنگ» اثر گروه هنری «آئینه» و کمپین محیط زیستی آئینه طبیعت به نویسندگی و کارگردانی رقیه ارشادی از ۱۳ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۶ بهمن ماه هرشب ساعت ۱۹/۳۰ به روی صحنه تالار فردوسی (استاد جمالی) لار است.
پشتیبان مالی نمایش «کدو قلقله پلنگ» مجموعه بزرگ تجاری تفریحی فرهنگی بازار بزرگ لارستان است.
تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ» را که سعید باقریه و صابر علینیا ساخته اند را از [ اینجا ] دانلود کنید.

فیلم/ تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ»

نمایش کودکانه «کدو قلقله پلنگ» اثر گروه هنری «آئینه» و کمپین محیط زیستی آئینه طبیعت به نویسندگی و کارگردانی رقیه ارشادی از ۱۳ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۶ بهمن ماه هرشب ساعت ۱۹/۳۰ به روی صحنه تالار فردوسی (استاد جمالی) لار است.
پشتیبان مالی نمایش «کدو قلقله پلنگ» مجموعه بزرگ تجاری تفریحی فرهنگی بازار بزرگ لارستان است.
تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ» را که سعید باقریه و صابر علینیا ساخته اند را از [ اینجا ] دانلود کنید.
فیلم/ تیزر نمایش «کدو قلقله پلنگ»