تاثیر خوردن «کربوهیدرات» در وعده شب

تاثیر خوردن «کربوهیدرات» در وعده شب
خبرگزاری میزان- یک باور عمومی که در زمینه رژیم و کاهش وزن وجود دارد این است که خوردن کربوهیدرات در شب یا عصر می تواند باعث اضافه وزن شود اما واقعیت این است که هیچ شواهد علمی برای تائید این تئوری وجود ندارد.

تاثیر خوردن «کربوهیدرات» در وعده شب

خبرگزاری میزان- یک باور عمومی که در زمینه رژیم و کاهش وزن وجود دارد این است که خوردن کربوهیدرات در شب یا عصر می تواند باعث اضافه وزن شود اما واقعیت این است که هیچ شواهد علمی برای تائید این تئوری وجود ندارد.
تاثیر خوردن «کربوهیدرات» در وعده شب