2«بارو» و «کنگره» قلعه تاریخی «فلک الافلاک» قربانی نصب بالابر شد

2«بارو» و «کنگره» قلعه تاریخی «فلک الافلاک» قربانی نصب بالابر شد
اداره کل میراث فرهنگی: ما هیچ راهی برای بالابردن مصالح نداشتیم!
زهرا کشوری
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان 2 بارو و کنگره قلعه ساسانی فلک الافلاک خرم آباد را برای نصب بالابر با هدف مرمت این قلعه تخریب کرد. آنطور که «عطا حسن پور» مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری لرستان می گوید نصب این بالابر با هدف بردن مصالح انجام گرفته است: «ما برای بالا بردن مصالح خود مجبور به استفاده از بالابر هستیم و هیچ راهی بجز برداشتن آجرهای کنگره نداریم.» تا این سؤال پیش بیاید که با توجه …

2«بارو» و «کنگره» قلعه تاریخی «فلک الافلاک» قربانی نصب بالابر شد

اداره کل میراث فرهنگی: ما هیچ راهی برای بالابردن مصالح نداشتیم!
زهرا کشوری
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان 2 بارو و کنگره قلعه ساسانی فلک الافلاک خرم آباد را برای نصب بالابر با هدف مرمت این قلعه تخریب کرد. آنطور که «عطا حسن پور» مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری لرستان می گوید نصب این بالابر با هدف بردن مصالح انجام گرفته است: «ما برای بالا بردن مصالح خود مجبور به استفاده از بالابر هستیم و هیچ راهی بجز برداشتن آجرهای کنگره نداریم.» تا این سؤال پیش بیاید که با توجه …
2«بارو» و «کنگره» قلعه تاریخی «فلک الافلاک» قربانی نصب بالابر شد

خبرگزاری ایران