همای برای «یتیم خانه ایران» خواند

همای برای «یتیم خانه ایران» خواند
0 به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی آوای آبی پوشان به نقل از ایرنا از روابط عمومی فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، پرواز همای، خواننده موسیقی ایرانی، تیتراژ فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، تازه ترین ساخته ابوالقاسم طالبی را خواند.افزون بر خوانندگی، سرایش شعر و آهنگسازی این اثر را نیز همای عهده دار بوده است. […]

همای برای «یتیم خانه ایران» خواند

0 به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی آوای آبی پوشان به نقل از ایرنا از روابط عمومی فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، پرواز همای، خواننده موسیقی ایرانی، تیتراژ فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران»، تازه ترین ساخته ابوالقاسم طالبی را خواند.افزون بر خوانندگی، سرایش شعر و آهنگسازی این اثر را نیز همای عهده دار بوده است. […]
همای برای «یتیم خانه ایران» خواند

باشگاه خبری ورزشی