برگزاری یلدای مهربانی در منطقه 15

برگزاری یلدای مهربانی در منطقه 15
شهردار منطقه 15 از برگزاری جشنهای شب یلدا در مراکز پرتو، مددسرای خاوران و سراهای محله خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحید رضا محمدی ضمن تبریک فرارسیدن آیین سنتی و باستانی یلدا گفت: در این راستا با همکاری خیرین مراسم شب یلدا برای 400 کودک مرکز پرتو (مدرسه کودکان کار و خیابان) و مرکز شکوفایی اتابک (کودکان در معرض آسیب) برگزار می شود.
وی با اشاره به این سنت ایرانی افزود: امیدواریم لحظات شاد و شبی به یاد ماندنی را با اجرای برنامه های مفرح و سرگرم کننده نظیر اجرای نمایش، برگزاری مسابقه ، تقدیر از کودکان و … برای آنها رقم زنیم.
محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین این مراسم شنبه شب با همیاری گروهی از خیرین و گروههای مردم نهاد برای 500 مددجو و کارتن خواب مددسرای خاوران با حضور مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مددجویان در شب یلدا از خانواده های خود دور هستند یا خانواده ای ندارند افزود: برنامه های متنوعی را برای این شب پیش بینی شده است.
محمدی در ادامه به تشریح ویژه برنامه های متنوع برای شهروندان پرداخت و گفت: سراهای محله با برگزاری جشنهای …

برگزاری یلدای مهربانی در منطقه 15

شهردار منطقه 15 از برگزاری جشنهای شب یلدا در مراکز پرتو، مددسرای خاوران و سراهای محله خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 15، وحید رضا محمدی ضمن تبریک فرارسیدن آیین سنتی و باستانی یلدا گفت: در این راستا با همکاری خیرین مراسم شب یلدا برای 400 کودک مرکز پرتو (مدرسه کودکان کار و خیابان) و مرکز شکوفایی اتابک (کودکان در معرض آسیب) برگزار می شود.
وی با اشاره به این سنت ایرانی افزود: امیدواریم لحظات شاد و شبی به یاد ماندنی را با اجرای برنامه های مفرح و سرگرم کننده نظیر اجرای نمایش، برگزاری مسابقه ، تقدیر از کودکان و … برای آنها رقم زنیم.
محمدی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین این مراسم شنبه شب با همیاری گروهی از خیرین و گروههای مردم نهاد برای 500 مددجو و کارتن خواب مددسرای خاوران با حضور مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مددجویان در شب یلدا از خانواده های خود دور هستند یا خانواده ای ندارند افزود: برنامه های متنوعی را برای این شب پیش بینی شده است.
محمدی در ادامه به تشریح ویژه برنامه های متنوع برای شهروندان پرداخت و گفت: سراهای محله با برگزاری جشنهای …
برگزاری یلدای مهربانی در منطقه 15

اجرای ویژه برنامه های «یلدای مهربانی» برای کارتن خواب های منطقه 14

اجرای ویژه برنامه های «یلدای مهربانی» برای کارتن خواب های منطقه 14
خبرگزاری آریا- همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال ویژه برنامه های یلدای مهربانی در راستای احیای سنت های قدیم و توسعه فرهنگ مهربانی و با هدف حمایت از نیازمندان ،ایتام ، اقشار آسیب پذیر وکارتن خواب ها در دارالمومنین تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 14تهران، “فرهود حمیدی فراهانی ” با تشریح ویژه برنامه های فرهنگی برگزار شده درمنطقه 14 تهران به مناسبت بلندترین شب سال گفت: فرهنگ مهرورزی و تکریم نیازمندان از دیرباز به عنوان یکی از مهم ترین سنت ها و ارزش های مردم …

اجرای ویژه برنامه های «یلدای مهربانی» برای کارتن خواب های منطقه 14

خبرگزاری آریا- همزمان با فرارسیدن بلندترین شب سال ویژه برنامه های یلدای مهربانی در راستای احیای سنت های قدیم و توسعه فرهنگ مهربانی و با هدف حمایت از نیازمندان ،ایتام ، اقشار آسیب پذیر وکارتن خواب ها در دارالمومنین تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 14تهران، “فرهود حمیدی فراهانی ” با تشریح ویژه برنامه های فرهنگی برگزار شده درمنطقه 14 تهران به مناسبت بلندترین شب سال گفت: فرهنگ مهرورزی و تکریم نیازمندان از دیرباز به عنوان یکی از مهم ترین سنت ها و ارزش های مردم …
اجرای ویژه برنامه های «یلدای مهربانی» برای کارتن خواب های منطقه 14