تصاویر مراسم اختتامیه سومین المپیاد تکنسین های ایران (۲)

تصاویر مراسم اختتامیه سومین المپیاد تکنسین های ایران (۲)
پول بانک: مراسم اختتامیه سومین دوره المپیاد تکنسین های ایران، روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۶، با حضور حمیدرضا ثابت نژاد معاون پژوهش، سنجش و ارزیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فرهاد هجرت مدیر بازاریابی شرکت سامسونگ الکترونیکس و مسعود فیاضی مدیر روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی سامسونگ الکترونیکس، در مجتمع فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد.

تصاویر مراسم اختتامیه سومین المپیاد تکنسین های ایران (۲)

پول بانک: مراسم اختتامیه سومین دوره المپیاد تکنسین های ایران، روز یکشنبه ۱۰ دی ماه ۹۶، با حضور حمیدرضا ثابت نژاد معاون پژوهش، سنجش و ارزیابی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فرهاد هجرت مدیر بازاریابی شرکت سامسونگ الکترونیکس و مسعود فیاضی مدیر روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی سامسونگ الکترونیکس، در مجتمع فرهنگی و ورزشی تلاش برگزار شد.
تصاویر مراسم اختتامیه سومین المپیاد تکنسین های ایران (۲)