‍ فرماندار جدید فردیس؛ تعاملگرا و اخلاقمدار / گره هایی که با دستان «اینانلو» باز می شوند

‍ فرماندار جدید فردیس؛ تعاملگرا و اخلاقمدار / گره هایی که با دستان «اینانلو» باز می شوند
گیتی آنلاین – طی هفته های گذشته و پس از تذکر امام جمعه مطالبه گر فردیس در خصوص طولانی شدن پروسه صدور حکم فرماندار جدید این شهرستان، خبری با این مضمون روی خط خبرگزاریها قرار گرفت؛ «ابوالفضل اینانلو طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان فردیس منصوب شد.» خبری کوتاه اما مسرت بخش و امیدوارکننده که نویدبخش رهایی این منطقه از بارِ سنگین مشکلات و کمبودها و غصه هاست.

‍ فرماندار جدید فردیس؛ تعاملگرا و اخلاقمدار / گره هایی که با دستان «اینانلو» باز می شوند

گیتی آنلاین – طی هفته های گذشته و پس از تذکر امام جمعه مطالبه گر فردیس در خصوص طولانی شدن پروسه صدور حکم فرماندار جدید این شهرستان، خبری با این مضمون روی خط خبرگزاریها قرار گرفت؛ «ابوالفضل اینانلو طی حکمی از سوی وزیر کشور به عنوان فرماندار شهرستان فردیس منصوب شد.» خبری کوتاه اما مسرت بخش و امیدوارکننده که نویدبخش رهایی این منطقه از بارِ سنگین مشکلات و کمبودها و غصه هاست.
‍ فرماندار جدید فردیس؛ تعاملگرا و اخلاقمدار / گره هایی که با دستان «اینانلو» باز می شوند