‍ ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز خبر داد: امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیر ساز در ناحیه 2 تبریز

‍ ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز خبر داد: امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیر ساز در ناحیه 2 تبریز
تبریز (پانا)- ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز از امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیرساز در این ناحیه خبر داد.

‍ ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز خبر داد: امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیر ساز در ناحیه 2 تبریز

تبریز (پانا)- ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز از امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیرساز در این ناحیه خبر داد.
‍ ‍‍مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 تبریز خبر داد: امضای تفاهم نامه ساخت مدرسه خیر ساز در ناحیه 2 تبریز