سنندج/ اجرای نمایش های خیابانی در جشنواره هفته قرآن و عترت (1)

سنندج/ اجرای نمایش های خیابانی در جشنواره هفته قرآن و عترت (1)
کردپرس-ده ها اثر تئاتر خیابانی از هنرمندان کردستانی از شهرهای سنندج، مریوان، سقز، دیواندره، در سطح پارک ها و اماکن عمومی سنندج در قالب برنامه های هفته قرآن و عترت کردستان اجرای عمومی گردید. 11 اثر در بخش تئاتر خیابانی و 10 اثر در بخش نمایشنامه نویسی از هنرمندان استان با هم به رقابت پرداختند و اجرای عمومی شدند. داوری بخش تئاتر خیابانی بر عهده ابراهیم کاظمی، کورش احمدی و یونس صحرارو و داوری بخش نمایشنامه نویسی نیز بر عهده بهار لطافتیان، صابر نیکبخت و پیمان ادب آموزبوده است و همچنین بازبینی آثار بر عهده عبدی ر

سنندج/ اجرای نمایش های خیابانی در جشنواره هفته قرآن و عترت (1)

کردپرس-ده ها اثر تئاتر خیابانی از هنرمندان کردستانی از شهرهای سنندج، مریوان، سقز، دیواندره، در سطح پارک ها و اماکن عمومی سنندج در قالب برنامه های هفته قرآن و عترت کردستان اجرای عمومی گردید. 11 اثر در بخش تئاتر خیابانی و 10 اثر در بخش نمایشنامه نویسی از هنرمندان استان با هم به رقابت پرداختند و اجرای عمومی شدند. داوری بخش تئاتر خیابانی بر عهده ابراهیم کاظمی، کورش احمدی و یونس صحرارو و داوری بخش نمایشنامه نویسی نیز بر عهده بهار لطافتیان، صابر نیکبخت و پیمان ادب آموزبوده است و همچنین بازبینی آثار بر عهده عبدی ر
سنندج/ اجرای نمایش های خیابانی در جشنواره هفته قرآن و عترت (1)

فروش بک لینک