«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان

«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان
«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان

حوزه هنری استان همدان مجموعه کارگاه های نقاشی خلق اثر را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان همدان، سیدیونس اشرفی پور در این باره گفت: خانه نقاشان حوزه هنری استان همدان تاکنون 23 نشست را با حضور اساتید و نقاشان استان و با موضع جامعه شناسی هنر، کرگاه های خلق اثر و… برگزار کرده است.

وی که مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان است، در ادامه افزود: «10هفته، 10نقاش» مجموعه کارگاه هایی با هدف تولید آثار …

«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان

«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان

حوزه هنری استان همدان مجموعه کارگاه های نقاشی خلق اثر را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی حوزه هنری استان همدان، سیدیونس اشرفی پور در این باره گفت: خانه نقاشان حوزه هنری استان همدان تاکنون 23 نشست را با حضور اساتید و نقاشان استان و با موضع جامعه شناسی هنر، کرگاه های خلق اثر و… برگزار کرده است.

وی که مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری استان همدان است، در ادامه افزود: «10هفته، 10نقاش» مجموعه کارگاه هایی با هدف تولید آثار …
«10هفته، 10 نقاش» در حوزه هنری همدان