بانک رفاه “جرایم دیر کرد” مشتریان را می بخشد

بانک رفاه کارگران “جریمه دیرکرد بدهی” مشتریان خود را در صورت پرداخت اصل دین می بخشد . به گزارش روابط عمومی بانک رفاه ،علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران با اعلام مطلب بالا گفت: در جهت کمک به تولید کشور تصمیم گرفتیم تسهیلاتی را برای بدهکاران بانک تا روز اول سال 95 اجرایی کنیم .وی افزود: به همین دلیل مقرر شده بدهکارانی که تا این زمان به بانک مراجعه و تکلیف بدهی های خود را مشخص کنند از تسهیلاتی نظیر تقسیط و بخشش 6 درصد جریمه دیرکرد برخوردار شوند.صدقی با بیان اینکه میزان بدهی معوقه به بانک رفاه کارگران …

بازی آزاد