دستگیری زن 70 ساله !!! رمال در یزد!!

یزدفردا”سرویس اجتماعی”حوادث”خبرهای پلیس”پلیس استان یزد” ماموران پلیس امنیت عمومی استان زن رمال و فالگیری را که اقدام به رمالی و دعانویسی برای افراد ساده لوح می کرد شناسایی و دستگیر کردند.
 سرهنگ “رضارضایی” رئیس پلیس امنیت عمومی استان یزد در گفت و گو با واحد دریافت خبر یزدفردا” گفت: با توجه به دریافت خبری مبنی بر اینکه خانمی 70 ساله با استفاده از ساده لوحی برخی از افراد اقدام به رمالی، فالگیری و سحر و جادو کرده بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی، ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را در محل …

world press news

باران دانلود