واکنش صداوسیما به کانال “صرفا جهت اطلاع”

روابط عمومی سازمان صداوسیما در اطلاعیه ای کانال تلگرامی “صرفا جهت اطلاع” را کانالی جعلی و غیر مرتبط با بخش خبری 20:30 اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی صداوسیما، کانال تلگرامی روزنامه ایران روز پنج شنبه 29 بهمن 94 در اقدامی غیر حرفه ای با انتشار تصاویر مربوط به آتش سوزی مجتمع زیتون قم و با استناد به مطالب منتشر شده در کانال جعلی صرفا جهت اطلاع تلاش کرد تا با وابسته نشان دادن این کانال به رسانه ملی، تخریب یکی از نامزدهای انتخاباتی قم را به صداوسیما نسبت دهد.
روابط عمومی رسانه ملی ضمن تقبیح اقدام انجام شد …

گوشی

خبرگذاری اصفحان