واکنش صداوسیما به کانال تقلبی” صرفا جهت اطلاع “

روابط عمومی سازمان صداوسیما در اطلاعیه ای کانال تلگرامی “صرفا جهت اطلاع” را کانالی جعلی و غیر مرتبط با بخش خبری 20:30 اعلام کرد.

استخدام

کانون نماز