«1504» آماده نجات جنگل های ایلام

«1504» آماده نجات جنگل های ایلام
مسئول روابط عمومی منابع طبیعی ایلام گفت: شمار تماس رایگان 1504 آماده دریافت تماس های مردمی برای نجات جنگل از تخریب، آتش سوزی ، زمین خواری و نابودی عرصه های طبیعی است.
«علی رضا صابری» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: در ایام سال بخصوص در ایام تعطیلات نوروز که مردم به دامن طبیعت می روند شمار تماس رایگان 1504 به صورت شبانه روزی آماده دریافت تماس های مردمی برای نجات جنگل از تخریب، آتش سوزی، جنگل خواری و نابودی عرصه های طبیعی است …

«1504» آماده نجات جنگل های ایلام

مسئول روابط عمومی منابع طبیعی ایلام گفت: شمار تماس رایگان 1504 آماده دریافت تماس های مردمی برای نجات جنگل از تخریب، آتش سوزی ، زمین خواری و نابودی عرصه های طبیعی است.
«علی رضا صابری» در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه ایلام، اظهار کرد: در ایام سال بخصوص در ایام تعطیلات نوروز که مردم به دامن طبیعت می روند شمار تماس رایگان 1504 به صورت شبانه روزی آماده دریافت تماس های مردمی برای نجات جنگل از تخریب، آتش سوزی، جنگل خواری و نابودی عرصه های طبیعی است …
«1504» آماده نجات جنگل های ایلام

دانلود موزیک

مد روز