“بیمه” مهم ترین دغدغه ی بازیگران تئاتر

به گزارش پایگاه خبری « عصر اعتبار » به نقل از ایسنا، اول اسفندماه تعدادی از اعضای انجمن بازیگران خانه تئاتر در تالار اصلی تئاترشهر گردهم آمدند تا مجمع عمومی این انجمن را برپا کنند، این مجمع که قرار بود ساعت 18 برگزار شود به دلیل کافی نبودن تعداد بازیگران حاضر شده با بیش از نیم ساعت تأخیر برگزار شد که البته در آن زمان باز هم تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده بود، اما پس از گذشت بخشی از زمان جلسه و قرائت گزارش انجمن، تعداد اعضا از 222 نفر ابتدایی به بیش از 270 نفر رسید.
آخرین خبرهای بیمه تئاتری ها
پس از طر …

دانلود ها پلاس

خرم خبر