“جمشید جعفرپور” با اکثریت آرا کاندیدای منتخب یاوران شورای محلات لار شد + تصویر صورتجلسه

جمع زیادی از یاوران شورای محلات که از طریق آرای عمومی انتخاب گردیده و منتخبین مردم به شمار می آیند، از جمشید جعفرپور حمایت کردند.

فیلم سریال آهنگ

مجله اینترنتی