سراتو” جایزه بهترین شعار باشگاه مشتریان بانک تجارت

بانک تجارت باشگاه مشتریان را با سبد خدمات نوین و امتیازات ویژه برای مشتریان و استفاده کنندگان از خدمات نوین این بانک رونمایی و فراخوان انتخاب شعار این باشگاه را برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک طی فراخوانی از هموطنان و مشتریان بانک تجارت دعوت کرد تا با ارسال شعارهای پیشنهادی خود در فراخوان انتخاب شعار باشگاه مشتریان این بانک شرکت کرده و برنده یک دستگاه خودروی سراتو شوند .مهلت ارسال شعارهای پیشنهادی حداکثر تا تاریخ 15/2/1395 تعیین گردیده است.این باشگاه با هدف توسعه بانکداری مدرن …

خبر دانشجویی

هنر