از “کاوه تا کاوه” در پیشخوان آرامگاه فردوسی برپا می شود

در آغازین روزهای نوروز 1395 پیشخوان آرامگاه فردوسی پذیرای بازدیدکنندگان از نمایشگاه فرهنگی و هنری «از کاوه تا کاوه» خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی، این نمایشگاه با همکاری مرکز فرهنگی و اجتماعی الهیه وابسته با سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و پایگاه میراث فرهنگی منظر تاریخی و فرهنگی توس به مدت 10 روز در پیشخوان آرامگاه فردوسی برگزار و میزبان گردشگران نوروزی و بازدیدکنندگان از آرامگاه حکیم خردمند توس خواهد بود.
در همین رابطه احسان زهره وندی مدیر …

خرید غذا

خرید غذا