رد صلاحیت “مینو خالقی” منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان+بیوگرافی

رد صلاحیت “مینو خالقی” منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان+بیوگرافی
مینو خالقی، متولد ۱۳۶۴ است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات را دارد و دانشجوی دکترای رشته حقوق عمومی است.

رد صلاحیت “مینو خالقی” منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان+بیوگرافی

مینو خالقی، متولد ۱۳۶۴ است. او مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات را دارد و دانشجوی دکترای رشته حقوق عمومی است.
رد صلاحیت “مینو خالقی” منتخب مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان+بیوگرافی

کیمیا دانلود

شهرداری