برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی”

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی”
به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی هادی باقری اظهار کرد: مسابقات کشتی با چوخه یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی با حضور بیش از ۴۰ کشتی گیر از سراسر استان برگزار شد. وی گفت: در این مسابقات که در محل گود شهدای شهر گرمه […]

برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی”

به گزارش خبرگزاری فارس از بجنورد به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی هادی باقری اظهار کرد: مسابقات کشتی با چوخه یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی با حضور بیش از ۴۰ کشتی گیر از سراسر استان برگزار شد. وی گفت: در این مسابقات که در محل گود شهدای شهر گرمه […]
برگزاری مسابقات کشتی با چوخه “یادواره ۳ هزار شهید خراسان شمالی”

میهن دانلود

فانتزی