“پارسی کارت” به بازار می آید

“پارسی کارت” به بازار می آید
به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل این شرکت گفت: در راستای سیاست های دولت و بانک مرکزی، این شرکت با همکاری بانک پارسیان به زودی از یک کارت اعتباری بنام “پارسی کارت” رونمایی خواهد کرد.
وی افزود: “پارسی کارت” یک کارت برای خرید کالای ایرانی بوده و در راستای اقدام عملی دراجرای اقتصاد مقاومتی وحمایت از مصرف کنندگان تولیدات داخلی به بازار عرضه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ادامه داد: شرایط دریافت این کارت به زودی از طریق رسانه های عمومی و شع …

“پارسی کارت” به بازار می آید

به نقل از روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، عبدالعظیم قنبریان مدیرعامل این شرکت گفت: در راستای سیاست های دولت و بانک مرکزی، این شرکت با همکاری بانک پارسیان به زودی از یک کارت اعتباری بنام “پارسی کارت” رونمایی خواهد کرد.
وی افزود: “پارسی کارت” یک کارت برای خرید کالای ایرانی بوده و در راستای اقدام عملی دراجرای اقتصاد مقاومتی وحمایت از مصرف کنندگان تولیدات داخلی به بازار عرضه خواهد شد.
مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ادامه داد: شرایط دریافت این کارت به زودی از طریق رسانه های عمومی و شع …
“پارسی کارت” به بازار می آید

اندروید

دانلود فیلم خارجی