“مشت آهنین ملت” در حذف “طاغوت”

“مشت آهنین ملت” در حذف “طاغوت”
به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ “12 فروردین” در تاریخ انقلاب اسلامی یک “نقطه عطف” به حساب می آید که در آن اقتدار ملی و انسجام درونی به نمایش گذاشته شد.
تعریفی که در باور عمومی از کلمه “نقطه عطف” مطرح می شود این است که نقطه ای بوده که از آن زمان به بعد یا همه شرایط “ایده آل” خواهد شد و یا همه شرایط به ضرر شخص یا آحاد ملت تمام می شود.

ملت بزرگ ایران در 22 بهمن 57 با بیرون راندن “طاغوت ” ( نظام وابسته شاهنشاهی) که خود را “آریا مهر” می نامید ، انقلاب اسلامی را …

“مشت آهنین ملت” در حذف “طاغوت”

به گزارش خبرنگار دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ “12 فروردین” در تاریخ انقلاب اسلامی یک “نقطه عطف” به حساب می آید که در آن اقتدار ملی و انسجام درونی به نمایش گذاشته شد.
تعریفی که در باور عمومی از کلمه “نقطه عطف” مطرح می شود این است که نقطه ای بوده که از آن زمان به بعد یا همه شرایط “ایده آل” خواهد شد و یا همه شرایط به ضرر شخص یا آحاد ملت تمام می شود.

ملت بزرگ ایران در 22 بهمن 57 با بیرون راندن “طاغوت ” ( نظام وابسته شاهنشاهی) که خود را “آریا مهر” می نامید ، انقلاب اسلامی را …
“مشت آهنین ملت” در حذف “طاغوت”

خرید بک لینک