ماجرای کنارگذاشتن “یدالله مرادی” از دانشگاه آزاد گچساران

ماجرای کنارگذاشتن “یدالله مرادی” از دانشگاه آزاد گچساران
استادباسابقه گچسارانی که از سال ۷۴ تا ۹۳ در دروس های انقلاب اسلامی،وصایای امام(ره)،حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و تاریخ تحلیلی اسلام در دانشگاه آزاد واحد گچساران مشغول به تدریس بود از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به دلایل نامعلوم از ادامه تدریس کنار گذاشته شد.

ماجرای کنارگذاشتن “یدالله مرادی” از دانشگاه آزاد گچساران

استادباسابقه گچسارانی که از سال ۷۴ تا ۹۳ در دروس های انقلاب اسلامی،وصایای امام(ره)،حقوق بین الملل عمومی و خصوصی و تاریخ تحلیلی اسلام در دانشگاه آزاد واحد گچساران مشغول به تدریس بود از سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به دلایل نامعلوم از ادامه تدریس کنار گذاشته شد.
ماجرای کنارگذاشتن “یدالله مرادی” از دانشگاه آزاد گچساران

بک لینک