تیزر تلویزیونی “خود بانک” بانک شهر برگزیده رسانه مانیتورینگ تبلیغات کشور

61 تبلیغ بانک شهر با عنوان “خودبانک” به عنوان تبلیغ برتر از نگاه رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور در آبان ماه معرفی شد.
به گزارش صباایران به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، پایگاه نمایش آنلاین آگهی های تلویزیونی ایران به عنوان رسانه مانیتورینگ تبلیغاتی کشور، تیزر تلویزیونی این بانک را با موضوع “خودبانک”، در ردیف چهار تیزر تلویزیونی برتر در آبان ماه معرفی کرد.
بر این اساس، تناسب آگهی با مخاطب، تناسب آگهی با رسانه و تناسب آن نسبت به موضوع، از ویژگی های داوری در این بخش بوده است.
همچنین آگهی …

گوشی

دانلود نرم افزار