زمان اکران فیلمی با بازی “گلزار” مشخص است؟

زمان اکران فیلمی با بازی “گلزار” مشخص است؟
سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: تهیه کننده فیلم «خشکسالی ودروغ» تاکید کرد که این فیلم حتما اکران عمومی می شود و برنامه ای برای حضور در جشنواره ی فیلم فجر ندارد.

زمان اکران فیلمی با بازی “گلزار” مشخص است؟

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: تهیه کننده فیلم «خشکسالی ودروغ» تاکید کرد که این فیلم حتما اکران عمومی می شود و برنامه ای برای حضور در جشنواره ی فیلم فجر ندارد.
زمان اکران فیلمی با بازی “گلزار” مشخص است؟

بک لینک رنک 1