مصافحه با دختران؛ قبح شکنی احمدی نژادی “امیر تتلو”!/ تصویــر

مصافحه با دختران؛ قبح شکنی احمدی نژادی “امیر تتلو”!/ تصویــر
امیر تتلو خواننده کشورمان که سابقه تهیه کلیپی با همکاری ارتش جمهوری اسلامی را هم دارد، در یک محفل عمومی چند دختر را جلوی چشمان حاضران، در آغوش گرفت!

به گزارش گروه فرهنگی صراط، قبح شکنی عجیب امیر تتلو در نگاه اول، یادآور  ماجرای  نحوه تسلی دادن محمود احمدی نژاد به مادر هوگو چاوز در مراسم یادبود رییس جمهور فقید ونزوئلاست. در مراسم مورد اشاره، محمود احمدی نژاد که تنها مقام یک کشور مسلمان شرکت کننده بود، در یک قبح شکنی بی سابقه، با مادر چاوز مصافحه کرد.

به دنبال این اقدام، انتقادات از رییس …

مصافحه با دختران؛ قبح شکنی احمدی نژادی “امیر تتلو”!/ تصویــر

امیر تتلو خواننده کشورمان که سابقه تهیه کلیپی با همکاری ارتش جمهوری اسلامی را هم دارد، در یک محفل عمومی چند دختر را جلوی چشمان حاضران، در آغوش گرفت!

به گزارش گروه فرهنگی صراط، قبح شکنی عجیب امیر تتلو در نگاه اول، یادآور  ماجرای  نحوه تسلی دادن محمود احمدی نژاد به مادر هوگو چاوز در مراسم یادبود رییس جمهور فقید ونزوئلاست. در مراسم مورد اشاره، محمود احمدی نژاد که تنها مقام یک کشور مسلمان شرکت کننده بود، در یک قبح شکنی بی سابقه، با مادر چاوز مصافحه کرد.

به دنبال این اقدام، انتقادات از رییس …
مصافحه با دختران؛ قبح شکنی احمدی نژادی “امیر تتلو”!/ تصویــر

بک لینک رنک 1

میهن دانلود