“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است
غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به انتخابات 96 اظهار داشت: حسن روحانی قطعا در هر شرایطی، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات 96 است. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع اصلاح طلبان نسبت به حمایت احتمالی اصولگرایان از روحانی چیست گفت: آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت برخوردار است، شرایط و مصلحت عمومی کشور بوده و بهترین گزینه برای افرادی که دغدغه امنیت ملی را دارند، در شرایط موجود، که هنوز رادیکالیسم و …

“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

غلامرضا انصاری عضو حزب اتحاد ملت در گفت و گو با خبرنگار احزاب و تشکل های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به انتخابات 96 اظهار داشت: حسن روحانی قطعا در هر شرایطی، کاندیدای اصلاح طلبان برای انتخابات 96 است. 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع اصلاح طلبان نسبت به حمایت احتمالی اصولگرایان از روحانی چیست گفت: آنچه برای اصلاح طلبان از اهمیت برخوردار است، شرایط و مصلحت عمومی کشور بوده و بهترین گزینه برای افرادی که دغدغه امنیت ملی را دارند، در شرایط موجود، که هنوز رادیکالیسم و …
“روحانی” با شرایط فعلی، گزینه مطلوب اصلاح طلبان در انتخابات96 است

خبر جدید