افتتاح “خانه کتاب معلم” خوزستان در هفته آینده

افتتاح “خانه کتاب معلم” خوزستان در هفته آینده
محمد تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خوزستان، اظهار کرد: خانه کتاب معلم یک نمایشگاه دائمی از تألیفات معلمان خوزستان است که در آن از تألیفات 500 معلم نویسنده در سطح استان رونمایی خواهد شد.
وی در خصوص رویکرد این نمایشگاه کتاب، گفت: قصد داریم سرانه مطالعه کتاب و کتابخانه را در استان بالا ببریم؛ همچنین می خواهیم از نویسندگان حمایت کنیم و چاپ و نشر کتاب را توسعه دهیم. کمک به فرهنگ عمومی جامعه و دیگر اهداف در بحث کتاب و کتابخانه نیز مدنظر قرار دارد.
مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان افزود: معلمان …

افتتاح “خانه کتاب معلم” خوزستان در هفته آینده

محمد تقی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خوزستان، اظهار کرد: خانه کتاب معلم یک نمایشگاه دائمی از تألیفات معلمان خوزستان است که در آن از تألیفات 500 معلم نویسنده در سطح استان رونمایی خواهد شد.
وی در خصوص رویکرد این نمایشگاه کتاب، گفت: قصد داریم سرانه مطالعه کتاب و کتابخانه را در استان بالا ببریم؛ همچنین می خواهیم از نویسندگان حمایت کنیم و چاپ و نشر کتاب را توسعه دهیم. کمک به فرهنگ عمومی جامعه و دیگر اهداف در بحث کتاب و کتابخانه نیز مدنظر قرار دارد.
مدیرکل آموزش وپرورش خوزستان افزود: معلمان …
افتتاح “خانه کتاب معلم” خوزستان در هفته آینده