حضور دکتر “محمود صادقی” در دادسرای فرهنگ و رسانه

حضور دکتر “محمود صادقی” در دادسرای فرهنگ و رسانه
به گزارش عصرجهان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(95/9/9) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

بنا به همین گزارش نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.

حضور دکتر “محمود صادقی” در دادسرای فرهنگ و رسانه

به گزارش عصرجهان و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه(95/9/9) در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.

بنا به همین گزارش نامبرده پس از حضور در دادسرای فرهنگ و رسانه و انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده و با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.
حضور دکتر “محمود صادقی” در دادسرای فرهنگ و رسانه